Bora pure med integrert downdraft.


BORA Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang - Aftræk

BORA Pure induksjonstopp med integrert avtrekk - Uttrekking (PURU)

BORA Pure induktionskogeplade med integreret bordempfang - Recirkulation

BORA Pure induksjonstopp med integrert avtrekk - Uttrekking (PURU)