DisclaimerOnlinetilbuddets indhold

Forfattern overtager ingen garanti for aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de til disposition stillede informationer. Erstatningsansvar overfor forfatteren, hvilke beror sig på skader af materiel eller ideel art, som er opståt på baggnund af brug eller ikke brug af de præsenterede informationer, eller gennem brug af mangelfuld og ufuldstænding information, er principielt udelukket, såfremt der fra forfatterens side ikke kan bevises for sættelig eller grov forsømmelighed.

Alle tilbud er uforbindende og uforpligtende. Forfatteren forebeholder sig udtrykkelig, at dele fra siden eller det samlede tilbud uden særskilt meddelelse kann ændres,suppleres, slettes eller at offentliggørelsen midlertidig eller endegyldig kann indstilles.

Henvisninger og Links

Ved direkte eller indirekter henvisninger til fremmede websider ("links"),der ligger uden for forfatterens ansvarsområde, vil en forpligtigelse for hæftning udelukkende træde i kraft, hvis forfatteren har kendskab til indholdet og det er teknisk muligt og rimeligt, at anvendelsen i fald at retsstridig indhold kan forhindres.

Forfattern erklærer hermed udtrykkeligt, at der på linkopsætningens tidspunkt ikke var illegalt indhold på de bearbejdede sider. På den aktuelle og fremtidige udformning, indholdet eller ophavsretten på de linksammknyttede sider, har forfatteren ingen indflydelse. Derfor kan hermed udtrykkelig afstand fra alt indhold på de linksammenknyttede sider, som er blevet ændret efter linkopsætningen. Denne konstatering gælder for alle links og henvisninger, samt bemærkninger i de fra forfatteren indrettede gæstebøger, diskussionsfora, linkregistre, mailingslister og i alle andre former for databaser, på hvis indhold der eksternet er muligt at redigere skriftligt.

For illegale, fejlagtige eller ufuldstændige indhold og i særdeleshed for skader, som opstår pga. brug eller ikke brug af sådan præsenteret informationer, er det hjemmesidens ejer der hæfter alene, til hvilken der blev henvist, ikke vedkommende, som har henvist til linkene.

Ophavs - og Kendemærkeret

Forfatteren bestræber sig på, i alle udgivelser benyttede grafiker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, at overholde ophavsretten. Og gribe tilbage på grafiker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster, som forfatteren selv har lavet eller gribe tilbage på licensfrie grafiker, lyddokumenter, videosekvenser og tekster.

Alle, i internettilbuddet, nævnte og i givet fald igennem tredje beskyttede markevare eller varemarker underligger uindskrænket bestemmelserne for den respektive gyldige markeningsret og ejerret for den respektive ejer. Alene på grundlag af den bare navnelse kan der ikke drages den slutning, at varemærker ikke er beskyttet gennem retten af tredje.

Forfatteren har copyright på offentliggjorte sider, som forfatteren selv har fremstillet. Mangfoldiggørelse eller anvendelse af grafikker,lyddokumenter, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikationer er ikke tilladt, uden udtrykkelig tilladelse fra forfatteren.

Datasikkerhed

Såfremt der indenfor internettilbuddet er mulighed for at angive personlige eller forretningsmæssige data ( e-mail adresse, navne, adresser ), så sker en oplysning af disse data fra brugerens side udelukkende på frivillig basis. Benyttelsen og betalingen af alle tilbudte tjenester er - såfremt det er teknisk muligt og rimeligt - også uden angivelse af sådanne data, henholdsvis under angivelse af anonymiserede data eller pseudonymer, tilladt.

Anvendelsen af de oplyste data, såsom postadresse, telefon - og faxnr. Og e-mailadresse igennem en tredje person, til brug af tilsendelse af ikke udtrykkelig rekvirerede informationer, er ikke tilladt. Retslige skridt mod afsenderen af såkaldte spam-mails ved overtrædelser mod dette forbud er udtrykkelig forbeholdt.

Retsgyldighed mhp. Udelukkelse af hæftningen

Denne hæftningsudelukkelse skal betragtes som en del af internettilbuddet, du fra den der blev henvist fra, til denne side. Såfremt dele eller enkelte formuleringer fra denne tekst, ikke længere eller ikke fuldstændigt mere overholder det juridiske grundlag, forbliver de øvrige dokumentdele uberørt i deres gyldighed.


Om cookies

En cookie er en lille tekstfil, som lagres på din computer af websteder, du har besøgt. De sender information tilbage til vores websted, så den genkender dine indstillinger og præferencer, når du besøger webstedet. Cookies bliver meget brugt for at få webstederne til at fungere eller fungere mere effektivt samt til at give ejerne af webstedet information.

Sådan administrere du cookies i din webbrowsers sikkerhedsindstillinger

Ved at klikke på Accept på pop op-laget samtykker du til, at vi placerer cookies på din computer. Hvis du ikke ønsker at acceptere de cookies, vi bruger kan vi ikke placere cookie på din computer. Dette medfører at en del af vores websted vil kunne anvendes eller ikke fungerer korrekt.

Du kan til enhver tid ændre cookie-indstillingerne i din webbrowsers sikkerhedsindstillinger ved at klikke på ændre cookie-indstillinger.

De fleste webbrowsere tillader nogen kontrol af de fleste cookies via browserindstillingerne. Besøg www.allaboutcookies.org. for at få mere at vide om cookies, herunder hvordan du ser, hvilke cookies der er indstillet og hvordan du administrerer og sletter dem.

For mere information besøg www.allaboutcookies.org.

Derfor bruger vi cookies

Vi bruger ikke kun cookies for at webstederne skal fungere, men også for at forbedre deres funktion, så vi kan tilbyde dig den bedste søgeoplevelse. Hvis du eksempelvis bruger funktionen Find forhandler og har cookies aktiveret, modtager vores websted information fra din PC om den seneste by eller adresse, hvor du har søgt efter en forhandler. De sparer dig for at bruge tid på at indtaste information hver gang.Tysk version

Datenschutzerklärung

Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:


Beckmann Küchen GmbH & Co. KG
Harnis 6
24937 Flensburg
Vertreten durch den Geschäftsführer: Jens Schiller
export@beckmann-koekken.de


Ihre Betroffenenrechte

Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit folgende Rechte ausüben:

- Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung,
- Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten,
- Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten,
- Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen,
- Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und
- Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben.

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.
Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung.
Eine Liste der Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/


Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:

- Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben,
- die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist,
- die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben.


Löschung bzw. Sperrung der Daten

Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.


Erfassung allgemeiner Informationen beim Besuch unserer Website

Wenn Sie auf unsere Website zugreifen, werden automatisch mittels eines Cookies Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen (Server-Logfiles) beinhalten etwa die Art des Webbrowsers, das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet-Service-Providers und ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche keine Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen.
Diese Informationen sind technisch notwendig, um von Ihnen angeforderte Inhalte von Webseiten korrekt auszuliefern und fallen bei Nutzung des Internets zwingend an. Sie werden insbesondere zu folgenden Zwecken verarbeitet:

- Sicherstellung eines problemlosen Verbindungsaufbaus der Website,
- Sicherstellung einer reibungslosen Nutzung unserer Website,
- Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
- zu weiteren administrativen Zwecken.

Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert auf unserem berechtigten Interesse aus den vorgenannten Zwecken zur Datenerhebung. Wir verwenden Ihre Daten nicht, um Rückschlüsse auf Ihre Person zu ziehen. Empfänger der Daten sind nur die verantwortliche Stelle und ggf. Auftragsverarbeiter.
Anonyme Informationen dieser Art werden von uns ggfs. statistisch ausgewertet, um unseren Internetauftritt und die dahinterstehende Technik zu optimieren.


Cookies

Wie viele andere Webseiten verwenden wir auch so genannte „Cookies“. Cookies sind kleine Textdateien, die von einem Websiteserver auf Ihre Festplatte übertragen werden. Hierdurch erhalten wir automatisch bestimmte Daten wie z. B. IP-Adresse, verwendeter Browser, Betriebssystem und Ihre Verbindung zum Internet.
Cookies können nicht verwendet werden, um Programme zu starten oder Viren auf einen Computer zu übertragen. Anhand der in Cookies enthaltenen Informationen können wir Ihnen die Navigation erleichtern und die korrekte Anzeige unserer Webseiten ermöglichen.
In keinem Fall werden die von uns erfassten Daten an Dritte weitergegeben oder ohne Ihre Einwilligung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt.

Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten. Internet-Browser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Im Allgemeinen können Sie die Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Bitte verwenden Sie die Hilfefunktionen Ihres Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese Einstellungen ändern können. Bitte beachten Sie, dass einzelne Funktionen unserer Website möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert haben.


SSL-Verschlüsselung

Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem aktuellen Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL) über HTTPS.


Kontaktformular

Treten Sie bzgl. Fragen jeglicher Art per E-Mail oder Kontaktformular mit uns in Kontakt, erteilen Sie uns zum Zwecke der Kontaktaufnahme Ihre freiwillige Einwilligung. Hierfür ist die Angabe einer validen E-Mail-Adresse erforderlich. Diese dient der Zuordnung der Anfrage und der anschließenden Beantwortung derselben. Die Angabe weiterer Daten ist optional. Die von Ihnen gemachten Angaben werden zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert. Nach Erledigung der von Ihnen gestellten Anfrage werden personenbezogene Daten automatisch gelöscht.


Verwendung von Google Maps

Diese Webseite verwendet Google Maps API, um geographische Informationen visuell darzustellen. Bei der Nutzung von Google Maps werden von Google auch Daten über die Nutzung der Kartenfunktionen durch Besucher erhoben, verarbeitet und genutzt. Nähere Informationen über die Datenverarbeitung durch Google können Sie den Google-Datenschutzhinweisen entnehmen. Dort können Sie im Datenschutzcenter auch Ihre persönlichen Datenschutz-Einstellungen verändern.

Ausführliche Anleitungen zur Verwaltung der eigenen Daten im Zusammenhang mit Google-Produkten finden Sie hier.


Social Plugins

Auf unseren Webseiten werden Social Plugins der unten aufgeführten Anbieter eingesetzt. Die Plugins können Sie daran erkennen, dass sie mit dem entsprechenden Logo gekennzeichnet sind.

Über diese Plugins werden unter Umständen Informationen, zu denen auch personenbezogene Daten gehören können, an den Dienstebetreiber gesendet und ggf. von diesem genutzt. Wir verhindern die unbewusste und ungewollte Erfassung und Übertragung von Daten an den Diensteanbieter durch eine 2-Klick-Lösung. Um ein gewünschtes Social Plugin zu aktivieren, muss dieses erst durch Klick auf den entsprechenden Schalter aktiviert werden. Erst durch diese Aktivierung des Plugins wird auch die Erfassung von Informationen und deren Übertragung an den Diensteanbieter ausgelöst. Wir erfassen selbst keine personenbezogenen Daten mittels der Social Plugins oder über deren Nutzung.

Wir haben keinen Einfluss darauf, welche Daten ein aktiviertes Plugin erfasst und wie diese durch den Anbieter verwendet werden. Derzeit muss davon ausgegangen werden, dass eine direkte Verbindung zu den Diensten des Anbieters ausgebaut wird sowie mindestens die IP-Adresse und gerätebezogene Informationen erfasst und genutzt werden. Ebenfalls besteht die Möglichkeit, dass die Diensteanbieter versuchen, Cookies auf dem verwendeten Rechner zu speichern. Welche konkreten Daten hierbei erfasst und wie diese genutzt werden, entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen des jeweiligen Diensteanbieters . Hinweis: Falls Sie zeitgleich bei Facebook angemeldet sind, kann Facebook Sie als Besucher einer bestimmten Seite identifizieren.

Wir haben auf unserer Website die Social-Media-Buttons folgender Unternehmen eingebunden:

Facebook Twitter Instagram

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.


Fragen an den Datenschutzbeauftragten

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder wenden Sie sich direkt an die für den Datenschutz verantwortliche Person in unserer Organisation: datenschutz@unternehmen.de

Die Datenschutzerklärung wurde mit dem Datenschutzerklärungs-Generator der activeMind AG erstellt.